Skip to main content

Jak często powinien być przeprowadzany przegląd techniczny samochodu?

Systematyczne wykonywanie prac serwisowych jest konieczne dla zachowania sprawności technicznej naszego samochodu. Oczywiście nie unikniemy dzięki niemu wszystkich awarii i usterek, jednak zmniejszymy prawdopodobieństwo nagłego ich wystąpienia w niekorzystnych dla nas okolicznościach - na przykład podczas dalekiego wyjazdu. Kiedy warto więc udać się do stacji, która dokona odpowiednich prac?

Najlepsze stacje kontroli pojazdów

Gdzie możemy wykonać przegląd lub badanie techniczne samochodu?

Słowa badanie techniczne i przegląd nie oznaczają tego samego. Pierwsze z nich dotyczy obowiązkowej kontroli, której samochód musi być poddany w celu dopuszczenia do ruchu.  Może ją przejść w stacji kontroli pojazdów. Listę takich podmiotów znajdziemy na przykład na stronie Top 10 stacji kontroli pojazdów — Gdańsk, prowadzonej przez ekspertów z firmy skupującej auta. Inaczej wygląda kwestia przeglądów - są one dobrowolne. Wykonuje się je w autoryzowanych stacjach obsługi, wyznaczonych przez producenta samochodu.

Jak często powinny odbywać się badania techniczne auta i jego przeglądy?

Badania techniczne auta wykonuje się co najmniej raz na 12 miesięcy. Termin przeglądów gwarancyjnych ustala się natomiast, uwzględniając dwa czynniki: okres od zarejestrowania wozu oraz jego przebieg. Każdy z nich jest wyszczególniony w instrukcji użytkowania auta, a przekroczenie wartości któregokolwiek skutkuje koniecznością zjawienia się w autoryzowanej stacji obsługi. Na szczęście najnowsze modele samochodów same przypominają o terminach  przeglądu (komputer wyświetla stosowny komunikat lub na pulpicie zapala się specjalna kontrolka).

Jak często przeprowadzać przegląd techniczny samochodu?

Co jest sprawdzane podczas przeglądu wozu?

Przegląd obejmuje przede wszystkim te systemy i części, które najszybciej się zużywają. Towarzyszą mu liczne czynności, które mają zwiększyć trwałość pojazdu i komfort kierowcy. Zalicza się do nich między innymi:

  • przegląd lamp,
  • wymianę oleju silnikowego,
  • uzupełnienie płynów eksploatacyjnych,
  • czyszczenie filtrów powietrza.

Częścią przeglądu jest również kontrola paska rozrządu, pasków klinowych, ciśnienia opon oraz stanu zawieszenia. Oczywiście zakres prac może być różny - zależy on przede wszystkim od zaleceń producenta.

Co grozi nam w przypadku braku badań technicznych?

Konsekwencje nieprzeprowadzenia badań technicznych samochodu mogą być bardzo poważne. Kierowca, który zaniedba ten obowiązek, może zostać w ukarany mandatem. Co więcej, jego dowód rejestracyjny może zostać zatrzymany, a samochód - odholowany. Natomiast jeżeli pojazd zostanie badaniu technicznemu poddany, lecz z jakiegoś powodu  go nie przejdzie, będziemy zmuszeni do naprawy wykrytych usterek.

Co grozi nam w przypadku niewykonania przeglądu gwarancyjnego?

W przypadku braku przeglądu, wymaganego przez producenta wozu, należy liczyć się z utratą uprawnień, wynikających z gwarancji. Teoretycznie skutki takiego zaniedbania nie są więc tak poważne jak w przypadku pominięcia badań technicznych. Warto jednak - dla własnego spokoju i komfortu użytkowania samochodu - pamiętać również o wykonywaniu przeglądów.